Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

O klinice

Klinika rehabilitačního lékařství byla otevřena v roce 1970 v jedné z nejstarších budov nemocnice - v pavilonu "A". Její vznik je spojen s ústřední osobností české rehabilitace prof. MUDr. Vladimírem Jandou, DrSc., který její založení prosadil. Prof. Janda vedl kliniku po dobu třiceti let, do začátku roku 2000, a pod jeho vedením se stala centrem československé rehabilitační medicíny a pojmem i v celosvětovém měřítku. Z tohoto pracoviště vzešlo několik celosvětově akceptovaných a vysoce ceněných postupů léčebně rehabilitační péče jako technika senzomotorické stimulace, principy svalové nerovnováhy (dysbalance), teorie o klinickém významu základních pohybových stereotypů,celosvětově  používaný  funkční svalový test.

V roce 1997 byla klinika přemístěna do současných prostor v pavilonu "O", kde získala větší prostorové zázemí pro vlastní fyzioterapii a pacienti se dočkali důstojných, moderně koncipovaných pokojů. S využitím dotace Ministerstva zdravotnictvím došlo postupně k přestavbě sociálních zařízení lůžkové části na bezbariérová, umožňující plnou dostupnost i osobám s těžkými pohybovými poruchami. Klinika disponuje v současnosti 33- lůžky v jedenácti pokojích, každý pokoj má vlastní sociální zařízení. Dvoulůžkové pokoje a jeden jednolůžkový pokoj jsou vedeny jako nadstandardní. Lůžka jsou umístěna v druhém patře pavilonu O. Spektrum pacientů léčených na klinice zahrnuje širokou škálu poruch pohybového ústrojí. Léčí se zde pacienti pacienti s neurologickými diagnózami nebo po neurochirurgických operacích, pacienti  po úrazech a operacích pohybového systému, které zpravidla přijímáme přímým překladem z ortopedickié kliniky FNKV  a pacienti s bolestmi pohybového ústrojí nejrůznější etiologie.

Kolektiv fyzioterapeutů aplikuje všechny v současnosti používané léčebné metody pohybové terapie na neurofyziologickém podkladě. Těžiště práce fyzioterapeutů leží v individuální léčebné tělesné výchově (LTV). Léčebný plán fyzioterapeut provádí na základě indikace lékaře a vlastní analýzy postižení pohybových funkcí, adekvátně přizpůsobuje jednotlivé postupy LTV techniky danému individuálnímu postižení pacienta a jeho možnostem s přihlédnutím k jeho vedlejším diagnózám. V rámci kliniky i přímo na jednotlivých klinikách FNKV ( neurologie, ortopedie, traumatologie, klinika plastické chirurgie a popálenin a další pracoviště) pracuje t.č. cca 57 fyzioterapeutů, převážně s vysokoškolským vzděláním.

Klinika poskytuje svým pacientům a obyvatelům Prahy 3 a 10 kromě vlastní pohybové léčby také komplexní služby spadající do náplně rehabilitačního centra, které zde vzniklo za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.V rámci ergoterapie se pacienti znovu učí úkonům běžné denní sebeobsluhy, např. prvkům osobní hygieny, přípravě a příjmu stravy a dalším běžným činnostem potřebným v domácím i pracovním prostředí. Základem je individuální přístup ergoterapeuta, který s přihlédnutím ke všem aspektům zdravotního stavu včetně mentálních schopností, volí optimální postup ergoterapie, vybírá vhodné pomůcky pro sebeobsluhu, doporučuje úpravy domácího a pracovního prostředí. Cílem je dosažení optima funkcí, maximální soběstačnosti a nezávislosti pacienta.Sociální služby tj. objektivizace sociální situace pacienta a její aktivní ovlivnění, jsou nedílnou součástí komplexu léčebné rehabilitace, protože pouze při řešení náhle vzniklé sociální deprivace je možno očekávat od pacienta a členů jeho rodiny aktivní spolupráci při léčebné rehabilitaci. Členem rehabilitačního týmu je klinický logoped, který pomáhá při reedukaci poruch řeči.

Fyzioterapeutická péče je poskytována i formou ambulantní, zvláště pro pacienty ze spádové oblasti Prahy 3 a Prahy 10, řada pacientů je dlouhodobě sledována v rámci specializovaných ambulancí, zvláště pak ambulancí pro myoskeletální medicínu.

Klinika slouží jako výukové pracoviště pro výuku studentů 3.LF UK a to jak studentů bakalářského studia fyzioterapie tak studentů medicíny. Jako výuková základna Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví zajišťuje a završuje téměř  45 let specializační přípravu lékařů v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny ( RFM). Vzhledem k postavení superkonziliárního pracoviště léčí KRL  nejsložitější případy z celé České republiky a služby kliniky vyhledávají i pacienti ze zahraničí. Vzhledem k těmto skutečnostem získala klinika akreditaci v oboru „Rehabilitační a fyzikální medicína“, dále  akreditaci k uskutečňování praktické části speciálního vzdělávacího programu „Aplikovaná fyzioterapie, odborný fyzioterapeut“ a také akreditaci k uskutečňování praktické části vzdělávacího programu „Certifikovaný kurz, diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému“. Od r. 2010 probíhá na KRL předatestační specializační příprava lékařů oboru Rehabilitační a fyzikální medicína.

V roce 2007 a 2011 se podařilo doplnit vybavení kliniky o hydroterapii formou  celkové koupele a částečných vířivých koupelí horních a dolních končetin, o tělocvičnu, o masáže a cvičební pomůcky včetně zařízení pro 3D cvičení.  Základem úspěchu kliniky zůstává  individuální  vysoce ceněná profesionální léčebně rehabilitační péče, pracovní nasazení a obětavost personálu.

Navigace

Copyright © 2010 - 2017 FNKV