Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

O klinice

Moderní anesteziologická péče v pražské Vinohradské nemocnici je založena bezprostředně po 2. Světové válce Dr Susatem, který, jako mnozí jiní, byl v anesteziologii vzdělán během války ve Velké Británii. Odtud přinesl znalost thiopentalu (Pentothal) a thiopental - alkoholovou anestézii. Záhy počátkem padesátých let se vrací Dr Susat do Británie a anesteziologickou problematiku přebírá Dr Bořivoj Dvořáček, který díky pochopení přednosty chirurgické kliniky prof. Emericha Poláka je vyslán v r. 1958 do světového školícího anesteziologického centra v Kodani. V r. 1960 byl Dr Dvořáček jmenován ústavním anesteziologem a jako vědecký sekretář Anesteziologické komise chirurgické společnosti se podílí na rozvoji oboru . Jeho zásluhou např. byla zavedena výuka neodkladné kardiopulmonální resuscitace do školních osnov. Anesteziologický provoz spadá pod chirurgickou kliniku až do r. 1963, kdy vzniká samostatné anesteziologické oddělení. Po emigraci doc. B. Dvořáčka v r. 1968 přebírá vedení oddělení v r. 1969 prim. MUDr Jaroslav Počta. Anesteziologická problematika je začleněna do výuky na tehdejší lékařské fakultě hygienické (LHF). V roce 1972 vzniká anesteziologicko-resuscitační oddělení, v r. 1983 pak Klinika anesteziologie a resuscitace (KAR). V r. 1982 byl prim. Počta habilitován v oboru A+R a posléze v r. 1991 jmenován profesorem. V letech 1991 až 1995 vedl kliniku MUDr Jan Šturma, CSc, od r. 1996 Prof. MUDr Jan Pachl, CSc. Na podzim roku 1998 bylo otevřeno lůžkové resuscitační oddělení o celkovém počtu 21 lůžek s vlastním příjmovým místem a zobrazovacím diagnostickým zázemím včetně počítačové  tomografie.  Stalo se důležitou součástí funkční struktury Traumacentra  FN KV v oblasti péče o nemocné  se  závažným  poraněním. Lůžkové  resuscitační  oddělení  kliniky  poskytne  v průběhu  jednoho  roku  péči  více  než  800 kriticky  nemocným. Je  důležitým  cílovým  místem pro  zdravotnickou záchrannou  službu hlavního  města a  středočeského  regionu.

Historie kliniky anesteziologie a resuscitace k nahlédnutí ZDE (PDF; 45 kB).

Koncepce oboru AR k nahlédnutí ZDE (PDF; 41 kB).

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2017 FNKV