Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Jednotky intenzivní péče

Jednotky intenzívní péče

Chirurgická klinika disponuje 2 jednotkami intenzivní péče (JIP), které zajišťují péči o závažně nemocné a nemocné v časném pooperačním období . Toto řešení umožňuje oddělení nemocných s odlišným hygienicko-epidemiologickým režimem, a tím zajištění mnohonásobně vyšší ochrany pacientů před nozokomiálními (v nemocnici získanými) infekcemi.Obě JIP jsou, jak materiálně, tak personálně, schopny zajistit péči o nejzávažnější stavy včetně dlouhodobé resuscitační péče. Podle dominujícího spektra nemocných jsou rozděleny na septickou primárně zajišťujíc péči o pacienty s infekčními komplikacemi včetně septických stavů a aseptickou.

Jednotka intenzivní péče, JIP-I (septická)

JIP-I je umístěna v 1. podlaží hned vedle akutního operačního sálu. Stavebně je rozdělena do 4 samostatných boxů, z nichž jeden může sloužit i jako zcela oddělená izolace. Při maximálním vytížení je schopna pojmout 11 pacientů. Zaměřením je JIP-I určena pro nemocné operované pro náhlé příhody břišní úrazového i neúrazového charakteru, po elektivních operacích na zažívacím traktu a k řešení eventuelních zánětlivých, metabolických a septických komplikací.

(Přístup k oddělení je pouze zadním schodištěm resp. výtahem. I když stavebně oddělení sousední se schodištěm v přední části budovy, nejsou tyto prostory propojeny- viz. orientační systém)

Jednotka intenzivní péče, JIP-II (aseptická)

JIP-II je umístěna ve 3. patře v těsném sousedství aseptického operačního sálu. Je vybavena 8 lůžky ve dvou boxech (4 - 4), mezi kterými je centrální stanoviště sester. Zaměřením je JIP-II určena převážně pro nemocné po poranění nebo operaci hrudníku, plic, mediastina a velkých cév.

(Přístup k oddělení je zadním schodištěm resp. výtahem - viz orientační. systém)

Navigace

Copyright © 2010 - 2017 FNKV