Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Pro pacienty

Divize akutní kardiologie poskytuje komplexní specializovanou péči pacientům s celým spektrem kardiovaskulárních nemocí. Tři koronární jednotky (A, B, C) disponují 30 monitorovanými lůžky. V roce 2011 zde bylo hospitalizováno: KJ A - 616 pacientů, KJ B – 1258 pacientů a KJ C – 618 pacientů. Postresuscitační péče je soustředěna na koronární jednotku A. Koronární jednotka C je zaměřena na akutní angiologii. Komplexní péče akutní kardiologie zahrnuje umělou plicní ventilaci, neinvazivní ventilaci pozitivním přetlakem, terapeutickou hypotermii, mechanickou podporu krevního oběhu intraaortální balónkovou kontrapulzací. V případě nutnosti extrakorporálních eliminačních metod je zavedena spolupráce s KAR a dialyzačními pracovištěm I. a II. Interní kliniky FNKV. V roce 2011 bylo provedeno 270 elektrických kardioverzí.   

Divize invazivní kardiologie zahrnuje katetrizační sál s unikátním dvojitým C-ramenem (swing lab), kde se provádí kompletní spektrum invazivních kardiologických vyšetření a intervencí. Provádíme každoročně asi 2500 diagnostických katetrizací srdce včetně pravostranných katetrizací. Při klinické potřebě či dle přání pacienta je možno volit přístup z radiální tepny. Perkutánní koronární intervence dohromady tvoří 900-1000 výkonů, z toho kolem 300 tvoří intervence pro akutní infarkt myokardu s možností použití manuální aspirační trombektomie. Pro případ hraničních koronárních stenos máme možnost stanovení funkční, hemodynamické významnosti stenosy metodou frakční průtokové rezervy. Od dubna 2009 se rozvíjí katetrizační implantace aortálních chlopní (TAVI), dosud jsme tento výkon provedli u 65 pacientů. Od roku 2010 také provádíme katetrizační uzávěry defektů septa síní a foramen ovale patens. Nově jsme v roce 2011 získali možnost provádět rotační koronární aterectomii, což je metoda velmi užitečná pro pacienty s masivně kalcifikovanými stenosami a také máme k dispozici intrakoronární zobrazovací metodu na bázi infračerveného světla, tzv. optickou koherenční tomografii.

Divize neinvazivní kardiologie zahrnuje echokardiografickou laboratoř, CT, ergometrii a standardní kardiologickou ambulanci. Náplní echokardiografické laboratoře jsou specializované echokardiografické vyšetření v rámci FNKV a superspecializovaná vyšetření pacientů odeslaných ze spádových pracovišť. Provádíme transtorakální, jícnová a  zátěžová  echokardiografická vyšetření (dynamická i farmakologická).  Nedílnou součásti echokardiografické laboratoře je poradna pro chlopenní vady, ve které je aktuálně v dispenzární péči 3500 pacientů. V této poradně jsou vyšetřováni pacienti s hemodynamicky významnými srdečními vadami. Pacienti jsou dlouhodobě sledováni, dle stavu indikováni  k srdeční katetrizaci a následně operačnímu  či dnes i katetrizačnímu řešení některých vad. Pacienti jsou dále sledováni i pooperačně. V rámci poradny úzce spolupracujeme s kardiology ze spádových oblastí a Kardiochirurgickou klinikou FNKV. V roce 2011 bylo provedeno 657 holter ekg, 127 ergometrií, 8619 echokardiografických vyšetření , z toho  bylo provedeno 543 TEE a  78 zátěžových ech. CT  vyšetření  srdce  bylo provedno u 250 pacientů.

Divize arytmologie zajišťuje implantace kardiostimulátorů, implantabilních defibrilátorů, invazivní elektrofyziologii s radiofrekvenčními ablacemi a další sledování pacientů po těchto zákrocích. V roce 2011 bylo implantováno 132 ICD, 438 kardiostimulátorů a bylo provedeno 100 radiofrekvenčních ablací. Ambulantně je sledováno přes 2000 pacientů. Přístrojové vybavení divize arytmologie bylo rozšířeno o intrakardiální echokardiografii (GE Vivid).

Divize angiologie v roce 2011 bylo katetrizováno 720 pacientů,  bylo provedeno 871 angioplastik, z toho 258 na infrapopliteálních tepnách. Implantováno bylo 477 stentů, 63 stentgraftů, trombolýz 79, rotačních trombektomií a aterektomií 71. Nově zavedená léčebná metoda: mechanická trombolýza žilních trombóz. V angiologické ambulanci bylo vyšetřeno 4 112 pacientů.

Navigace

Copyright © 2010 - 2017 FNKV