Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Granty

Od vzniku kliniky v roce 1985 lékaři kliniky řešili dva výzkumné úkoly, 16 grantů, jeden výzkumný záměr, dva rozvojové projekty a čtyři projekty specifického vysokoškolského výzkumu.

V roce 2015 probíhalo řešení dalších sedmi grantů tří grantových agentur (IGA MZ, TAČR, GAUK), jednoho programu rozvoje vědních oborů Univerzity Karlovy (PRVOUK), jednoho projektu specifického vysokoškolského výzkumu Univerzity Karlovy (SVVUK) a jednoho institucionálního plánu Univerzity Karlovy (IPUK):

Grant IGA MZ NT 11506-6: Perioperační ischemie versus perioperační krvácení při nekardiálních operacích u kardiaků: Přerušovat dlouhodobou antitrombotickou terapii v perioperačním období? (Studie PRAGUE-14)
Hlavní řešitel: prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
Spoluřešitelé za ortopedii: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., prof. MUDr. Valér Džupa, CSc., as. MUDr. Radek Bartoška, MUDr. Michal Ježek, MUDr. Tomáš Lena, MUDr. Ondřej Popelka
Stav: řešení probíhalo šestý rok, závěrečná zpráva byla napsána

Grant IGA MZ NT 13693-4: Morfologické, histochemické a elekrofyziologické změny svalů hrudní stěny u pacientů s idiopatickou skoliózou a jejich potenciální role v etiopatogenezi onemocnění
Hlavní řešitel: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Spoluřešitelé za ortopedii: doc. MUDr. Pavel Douša, CSc., as. MUDr. Jakub Ježek, doc. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, PhD.
Stav: řešení probíhalo čtvrtý rok, závěrečná zpráva byla napsána

Grant IGA MZ NT 14438-3: Vývoj a výroba 3-D kompozitní náhrady kostní tkáně na podkladě kultivace autologních osteocytů na nanovláknovém nosiči a anorganické matrix
Hlavní řešitel: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Spoluřešitelé za ortopedii: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc., as. MUDr. Pavel Čech, as. MUDr. Filip Svatoš
Stav: řešení probíhalo třetí rok, závěrečná zpráva byla napsána

Grant TAČR TA04011720: Zlomeniny pánve
Hlavní řešitel: Ing. Jan Beneš (Medin, a.s., Nové Město na Moravě)
Spoluřešitelé za ortopedii: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., prof. MUDr. Valér Džupa, CSc., as. MUDr. Filip Fridrich
Stav: řešení probíhalo druhý rok

Grant TAČR TH01020049: Zlomeniny femuru
Hlavní řešitel: Ing. Petr Mazáč (Medin, a.s., Nové Město na Moravě)
Spoluřešitelé za ortopedii: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., as. MUDr. Radek Bartoška, doc. MUDr. Pavel Douša, CSc., doc. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum
Stav: řešení probíhalo první rok

Grant GAUK 790214/2014: Význam uspořádání anatomických struktur distální fibuly pro operační řešení různých typů zlomenin hlezna
Hlavní řešitel: as. MUDr. Jiří Marvan
Spoluřešitel: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., doc. MUDr. Václav Báča, PhD.
Stav: řešení probíhalo druhý rok

Grant GAUK 100315/2015: Úloha vaskularizace v rozvoji hypertrofie ligamentum flavum u pacientů se spinální stenózou a její vliv na fyzikální vlastnosti ligamentum flavum
Hlavní řešitel: as. MUDr. Jakub Ježek
Spoluřešitel: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Stav: řešení probíhalo první rok

PRVOUK P33: Komplexní poranění a funkční poruchy páteře, pánve, končetin a syntopicky blízkých orgánů a struktur (morfologie, biomechanika, diagnostika a léčba)
Hlavní řešitel: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Spoluřešitelé za ortopedii: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc., doc. MUDr. Pavel Douša, CSc.
Stav: řešení probíhalo čtvrtý rok

SVVUK 260167/2015: Sledování klinických, morfologických a biomechanických souvislostí traumatu skeletu ve vybraných lokalizacích: klíční kost, paže, pánev, bederní páteř, hlezno a noha
Hlavní řešitel: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
Spoluřešitelé: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., doc. MUDr. Václav Báča, PhD. (Ústav anatomie 3. LF UK), doc. MUDr. David Kachlík, PhD. (Ústav anatomie 3. LF UK)
Stav: řešení probíhalo jeden rok, závěrečná zpráva byla napsána

IPUK 236071/2015: Vytvoření video knihovny traumatologie končetinového skeletu
Hlavní řešitel: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
Spoluřešitelé: doc. MUDr. Václav Báča, PhD. (Ústav anatomie 3. LF UK), MUDr. Jan Ježek, MUDr. Zdeněk Klézl
Stav: řešení probíhalo jeden rok, závěrečná zpráva byla napsána

Navigace

Copyright © 2010 - 2017 FNKV